Rapid 400 Series
  • Konstrukce s „otevřeným srdcem“!

  • “Viditelně čistá“ inspekce

  • Prodlužuje dobu bezporuchového chodu

  • Nejvyšší kvalita regranulátu

  • Extrémně krátké servisní časy

  • Bez kompromisů

Velkou výhodou konceptu konstrukce mlýnů Rapid s „otevřeným srdcem“ je poskytnutí přímého a snadného přístupu k srdci stroje a umožnění rychlého čištění a servisních časů pro rychlé zprovoznění zařízení. Bezproblémový přístup k vnitřním dílům stroje umožňuje rovněž snadnou inspekci a uvolnění při současné prevenci kontaminace při změnách barev a typů materiálů.

Mlýny nové řady střední velikosti Rapid 400 jsou používány pro centrální mletí i pro použití přímo u vstřikovacích strojů pro všechny typy aplikací vstřikování. Typickými zpracovávanými díly jsou vtoky, nálitky, výlisky, profily, drobné trubky a desky.

Rapid řada 400 přichází ve čtyřech šířkách 450, 600, 900 a 1200 mm.

Open
Please contact me!
Download brochures
MEDIA BROWSER
VIDEO
SPECIFIKACE

Technická specifikace, standardní modely. Klikněte pro více informací…

GRANULATOR MODEL 400-45 400-60 400-90 400-120
Rotor
Průměr rotoru (mm) 350 350 350 350
Rotor, typ 3-listý, otevřený 3-listý, otevřený 3-listý, otevřený 3-listý, otevřený
Rotační nože 3 3 3 6 (3 x 2)
Mlecí komora
Supertangenciální, prům. (mm) 470 x 450 620 x 450 920 x 450 1220 x 450
Tangenciální, rozm. (mm), opce 470 x 360 620 x 360 920 x 360 1220 x 360
Pevné nože 2 (3) 2 (3) 2 (3) 2 x 2 (2 x 3)
Pohon
Standardní motor, (kW) 15 22 22 22
Opcionální alternativy motorů, (kW) 11, 18.5, 22, 30 11, 15, 18.5, 30, 37 11, 15, 18.5, 30, 37 11, 15, 18.5, 30, 37
Síto
Děrování síta prům. (mm) 8 8 8 8
Výkon
Standardní vstup do násypky, (mm) 450 x 350 600 x 350 900 x 350 1200 x 350
Zpracovávané množství, kg/h (závisí na materiálu, motoru, vývěvě atd.) 400 600 750 900
Hmotnost, (kg) 1200 1500 1700 2100
VLASTNOSTI

Standardní vlastnosti řady 400. Klikněte pro více informací…

Konstrukce s „otevřeným srdcem“. Poskytuje plný a snadný přístup ke kompletním vnitřním částem mlecí komory, včetně sběrače regranulátu a síta. V průběhu servisu to umožňuje bezproblémový přístup přístup k oběma rotorovým i statorovým nožům. Získáváte tím kompletní přehled nad čištěním při změně typu materiálu nebo barvy – viditelně čistá inspekce.

"Super-Tangenciální" konstrukce mlecí komory. Super-tangenciální mlecí komora je ideální pro objemné díly a odpad, kdy poskytuje dokonalé uchopení dílů. K dispozici je se dvěma statorovými noži.

Systém dvojitého střihu. Zajistí efektivně a současně s nízkou potřebou energie, efektivní mletí plastových materiálů s minimálním podílem prachu a nejdrobnějších částic.

Konstantní střižný kruh (Constant Cutting Circle, CCC). Garantuje pořád správnou vzdálenost mezi sítem a noži, což je jedním z nejdůležitějších faktorů, které určují vysokou kvalitu regranulátu i po vícenásobném přebroušení nožů.

Přednastavitelné nože. Minimalizuje prostoje při výměně nožů a umožňuje přesné nastavení rozestupu rotorových a statorových nožů rozhodující o vysoké kvalitě regranulátu.

Výklopná kompletní přední část mlecí komory. Umožňuje plný přístup k vnitřním dílům mlecí komory. Čištění a údržba s dokonalým přehledem a přístupem.

Robustní pohon pro velmi těžké aplikace. Garantuje dostatek síly pro zpracovávání u velkého zatížení při současně nízkých nákladech na elektrickou energii Může být rozšířen a opcionální setrvačník s frikční spojkou!

Otočné síto. Síto může být otočeno, poskytuje tak delší životnost a maximum houževnatosti.

OPCE

Opce pro nejefektivnější řešení pro vaší výrobu. Klikněte pro více informací…

Plnící násypky pro všechny typy výroby. Přizpůsobená konstrukce násypky pro plnění pásovým dopravníkem, kontinuální odvíjení a podávání produktů extruze nebo odřezků nebo pro zpracování dlouhých trubek a profilů s ručním pleněním. Rapid navrhne konstrukci násypky přesně dle Vašeho individuálního přání.

„Tangenciální“ konstrukce mlecí komory. Pro více silnostěnné a kompaktní díly je ideální tangenciální mlecí komora mlýnu. Konfigurace obsahuje dva statorové nože, v případě, že je vyžadována vyšší kapacita zpracovávání, je možné osazení mlecí komory třetím statorovým nožem. 5-listý rotor pro další zvýšení hodinového výkonu je rovněž možnou opcí.

Extra statorový nůž. V kombinaci s tangenciální mlecí komorou může být použit třetí statorový nůž pro zvýšení zpracovávaného množství

Přídavné setrvačníkové kolo. Další setrvačníkové kolo zvyšuje sílu rotoru a točivý moment u aplikací, kde je to zapotřebí.

Přípravek pro nastavování nožů. Pro zkracování seřizovacích časů a zajištění předepsaných vzdáleností mezi rotorovými a statorovými noži, je hojně užíván ve výrobách, kde je zapotřebí garance vysoké kvality regranulátu při minimálních časech pro seřizování.

PowerTech paket. Otěruvzorné provedení pro abrazivní materiály poskytuje delší životnost opotřebitelných dílů.

Zvuková izolace. Mlýny Rapid mohou být vybaveny integrovanou zvukovou izolací, pokud je požadována. Sníží hladinu hluku, který je generován u všech typů mlýnů. V případě, že je v koncovém použití požadována extra nízká hladina hluku, je možné vybavit mlýn Rapid novým modulárním principem dodatečného odhlučnění MSS. Z jednotných stavebních modulů se rychle a flexibilně vystaví krycí box pro další utlumení hluku z provozu jinak již izolovaného mlýnu.

Kapacitní snímač. Jako ochrana před přeplněním sběrného zásobníku pomletým materiálem a možnému přehřátí mlýnu, je účelné instalování kapacitního snímače. Může být nastaven do několika funkčních hladin, od nejjednoduššího varovného signálu až po kontrolu a řízení celé výrobní buňky.

Mechanizmus elektrického otevírání násypky. Elektrický zvedák usnadňuje otevírání a zavírání násypky

ROZMĚRY

Nákres s rozměry. Klikněte pro zobrazení…

GRANULATOR MODEL 400-45 400-60 400-90 400-120
A 450 600 900 1200
B 1340 1490 1790 2090
C 1620 1770 2070 2370
D 1950 2100 2400 2700