Rapid 500 Series
  • Konstrukce „s otevřeným srdcem“!

  • Obsluha jedním člověkem

  • Nejvyšší kvalita regranulátu

  • Extrémně krátké servisní časy

  • “Viditelně čistá“ inspekce

  • Bez kompromisů

Mlýny Rapid řady 500 jsou řazené do oblasti mlýnů větší velikosti. Jsou nejčastěji nasazovány jako centrální mlýny nebo jako jednoúčelové mlýny přímo k výrobním strojům ve všech typech plastikářského průmyslu. Typickým zpracovávaným odpadovým produktem je zpracovávání menších dílů a vtoků ve velkém množství nebo velké rozměrné díly nebo profily, trubky a desky.

Rapid koncept mlecí komory s „otevřeným srdcem“ umožňuje během několika málo kroků naprosto dokonalý přístup k srdci mlýnu a tím podpoří snadné čištění, údržbu a „viditelně čistou inspekci“. Jasný a čistý přístup k vnitřním dílům mlecí komory umožní „viditelně čistou“ inspekci a bezpečné uvolnění stroje před opětovným rozběhem při současném vyloučení možnosti kontaminace jinou barvou nebo typem materiálu.

Rapid řada 500 přichází ve třech šířkách, 600, 900 a 1.200 mm.

Open
Please contact me!
Download brochures
MEDIA BROWSER
VIDEO
High capacity recycling of plant pots
SPECIFIKACE

Technická specifikace, standardní modely. Klikněte pro více informací…

MODEL MLÝNU 500-60 500-90 500-120
Rotor
Průměr rotoru (mm) 450 450 450
Rotor, typ 3-listý 3-listý 3-listý
Rotační nože 6 (3 x 2 ) 6 (3 x 2) 6 (3 x 2)
Mlecí komora
Supertangenciální, prům. (mm) 620 x 580 920 x 580 1220 x 580
Tangenciální, rozm. (mm), opce 620 x 580 920 x 580 1220 x 580
S „předstřihem“, prům. (mm), opce 600 x 460 900 x 460 1200 x 460
Pevné nože 2 x 2 2 x 2 2 x 2
Pohon
Standardní motor, (kW) 22 30 37
Opcionální alternativy motorů, (kW) 30, 37, 45, 55 22, 37, 45, 55 22, 30, 45, 55
Síto
Děrování síta prům. (mm) 8 8 8
Výkon
Standardní vstup do násypky, (mm) 600 x 450 900 x 450 1200 x 450
Zpracovávané množství, kg/h (závisí na materiálu, motoru, vývěvě atd.) 600 900 1200
Hmotnost, (kg) 3000 3300 3600
VLASTNOSTI

Standardní vlastnosti řady 500. Klikněte pro více informací…

Konstrukce s „otevřeným srdcem“. Poskytuje plný a snadný přístup ke kompletním vnitřním částem mlecí komory, včetně sběrače regranulátu a síta. V průběhu servisu to umožňuje bezproblémový přístup přístup k oběma rotorovým i statorovým nožům. Získáváte tím kompletní přehled nad čištěním při změně typu materiálu nebo barvy – viditelně čistá inspekce.

"Super-Tangenciální" konstrukce mlecí komory. Super-tangenciální mlecí komora je ideální pro objemné díly a odpad, kdy poskytuje dokonalé uchopení dílů. K dispozici je se dvěma statorovými noži.

Systém dvojitého střihu. Zajistí efektivně a současně s nízkou potřebou energie, efektivní mletí plastových materiálů s minimálním podílem prachu a nejdrobnějších částic.

Konstantní střižný kruh (Constant Cutting Circle, CCC). Garantuje pořád správnou vzdálenost mezi sítem a noži, což je jedním z nejdůležitějších faktorů, které určují vysokou kvalitu regranulátu i po vícenásobném přebroušení nožů.

Přednastavitelné nože. Minimalizuje prostoje při výměně nožů a umožňuje přesné nastavení rozestupu rotorových a statorových nožů rozhodující o vysoké kvalitě regranulátu.

Výklopná kompletní přední část mlecí komory. Umožňuje plný přístup k vnitřním dílům mlecí komory. Čištění a údržba s dokonalým přehledem a přístupem

Robustní pohon pro velmi těžké aplikace. Garantuje dostatek síly pro zpracovávání u velkého zatížení při současně nízkých nákladech na elektrickou energii Může být rozšířen a opcionální setrvačník s frikční spojkou!

Otočné síto. Síto může být otočeno, poskytuje tak delší životnost a maximum houževnatosti.

Hlídání klidového stavu rotoru. Umožňuje bezpečné a snadné otevření mlýnu.

Mechanizmus elektrického otevírání násypky. Elektrický zvedák usnadňuje otevírání a zavírání násypky.

OPCE

Opce pro nejefektivnější řešení pro vaší výrobu. Klikněte pro více informací…

Plnící násypky pro všechny typy výroby. Přizpůsobená konstrukce násypky pro plnění pásovým dopravníkem, kontinuální odvíjení a podávání produktů extruze nebo odřezků nebo pro zpracování dlouhých trubek a profilů s ručním pleněním. Rapid navrhne konstrukci násypky přesně dle Vašeho individuálního přání.

„Tangenciální“ konstrukce mlecí komory. Pro více silnostěnné a kompaktní díly je ideální tangenciální mlecí komora mlýnu. Konfigurace obsahuje dva statorové nože, v případě, že je vyžadována vyšší kapacita zpracovávání, je možné osazení mlecí komory třetím statorovým nožem. 5-listý rotor pro další zvýšení hodinového výkonu je rovněž možnou opcí.

Konstrukce mlecí komory s „před-střihem“ je doporučená pro velmi těžké zatížení mletím desek, profilů a silnostěnných materiálů atd. Materiál je stříhán „kousek po kousku“ bez přímého pádu do rotoru a tím tedy skokového zatížení mlýnu jako takového. Je použit běžný třílistý nebo pětilistý rotor v závislosti na výkonových požadavcích. Standardní 2 statorové nože mohou být doplněny o 3. přídavný.

Standardní třílistý rotor je konstruován robustně s ohledem na možnost zpracovávání právě i materiálů se silnou tloušťkou stěny, opcionální pětilistý rotor zvyšuje v některých aplikacích kapacitu zpracovávaného množství.

Přídavné statorové nože jsou obvykle specifikovány v závislosti na konfiguraci podoby celé mlecí komory. Dva statorové nože jsou standardem ve všech typech mlýnu. Až 3 statorové nože celkem mohou být navrženy jako opce pro některé typy mlecí komory.

Přídavné setrvačníkové kolo. Další setrvačníkové kolo zvyšuje sílu rotoru a točivý moment u aplikací, kde je to zapotřebí.

PowerTech paket. Otěruvzorné provedení pro abrazivní materiály poskytuje delší životnost opotřebitelných dílů.

Zvuková izolace. Mlýny Rapid mohou být vybaveny integrovanou zvukovou izolací, pokud je požadována. Sníží hladinu hluku, který je generován u všech typů mlýnů. V případě, že je v koncovém použití požadována extra nízká hladina hluku, je možné vybavit mlýn Rapid novým modulárním principem dodatečného odhlučnění MSS. Z jednotných stavebních modulů se rychle a flexibilně vystaví krycí box pro další utlumení hluku z provozu jinak již izolovaného mlýnu.

Kapacitní snímač. Jako ochrana před přeplněním sběrného zásobníku pomletým materiálem a možnému přehřátí mlýnu, je účelné instalování kapacitního snímače. Může být nastaven do několika funkčních hladin, od nejjednoduššího varovného signálu až po kontrolu a řízení celé výrobní buňky.

Přípravek pro nastavování nožů. Pro zkracování seřizovacích časů a zajištění předepsaných vzdáleností mezi rotorovými a statorovými noži, je hojně užíván ve výrobách, kde je zapotřebí garance vysoké kvality regranulátu při minimálních časech pro seřizování.

ROZMĚRY

Nákres s rozměry. Klikněte pro zobrazení…

MODEL MLÝNU 500-60 500-90 500-120
A 600 900 1200
B 1440 1740 2040
C 2500 2600 2900