Rapid 600 Series
  • Konstrukce s „otevřeným srdcem“!

  • Obsluha jedním člověkem

  • Technologie minerálního kompozitu, MCT

  • Nejvyšší kvalita regranulátu

  • Extrémně krátké servisní časy

  • “Viditelně čistá“ inspekce

Mlýny Rapid řady 600 jsou řazené do oblasti mlýnů větší velikosti. Jsou nejčastěji nasazovány jako centrální mlýny nebo jako jednoúčelové mlýny přímo k výrobním strojům ve všech typech plastikářského průmyslu. Typickým zpracovávaným odpadovým produktem je zpracovávání menších dílů a vtoků ve velkém množství nebo velké rozměrné díly nebo profily, trubky a desky.

Rapid koncept mlecí komory s „otevřeným srdcem“ umožňuje během několika málo kroků naprosto dokonalý přístup k srdci mlýnu a tím podpoří snadné čištění, údržbu a „viditelně čistou inspekci“. Jasný a čistý přístup k vnitřním dílům mlecí komory umožní „viditelně čistou“ inspekci a bezpečné uvolnění stroje před opětovným rozběhem při současném vyloučení možnosti kontaminace jinou barvou nebo typem materiálu.

Rapid řada 600 přichází ve třech šířkách, 900, 1.200 a 1.500 mm.

Open
Please contact me!
Download brochures
MEDIABROWSER
VIDEO
Automotive. Car bumpers in Rapid 600-120
SPECIFIKACE

Technická specifikace, standardní modely. Klikněte pro více informací…

MODEL MLÝNU 600-90 600-120 600-150
Rotor
Průměr rotoru (mm) 600 600 600
Rotor, typ 3-blade, open 3-blade, open 3-blade, open
Rotační nože 6 (3 x 2) 6 (3 x 2) 6 (3 x 2)
Mlecí komora
Supertangenciální, prům. (mm) 900 x 800 1200 x 800 1500 x 800
Tangenciální, rozm. (mm), opce 900 x 630 1200 x 630 1500 x 630
S „předstřihem“, prům. (mm), opce 900 x 630 1200 x 630 1500 x 630
Pevné nože 2 x 2 2 x 2 2 x 2
Pohon
Standardní motor, (kW) 75 90 90
Opcionální alternativy motorů, (kW) 55, 90, 110, 132, 160 75, 110, 132, 160 75, 110, 132, 160
Síto
Děrování síta prům. (mm) 8" 8 8
Výkon
Standardní vstup do násypky, (mm) 900 x 600 1200 x 600 1500 x 600
Zpracovávané množství, kg/h (závisí na materiálu, motoru, vývěvě atd.) 2.500 3.000 4.000
Hmotnost, (kg) 6.500 7.500 9.000
VLASTNOSTI

Standardní vlastnosti řady 600. Klikněte pro více informací…

Konstrukce s „otevřeným srdcem“. Poskytuje plný a snadný přístup ke kompletním vnitřním částem mlecí komory, včetně sběrače regranulátu a síta. V průběhu servisu to umožňuje bezproblémový přístup přístup k oběma rotorovým i statorovým nožům. Získáváte tím kompletní přehled nad čištěním při změně typu materiálu nebo barvy – viditelně čistá inspekce.

Technologie minerálního kompozitu pro podstavnou desku, MCT. Základový podstavec řady 600 je vyroben ze speciálního minerálního kompozitu, která dá celé sestavě mlýnu potřebnou stabilitu pro hladký proces mletí při současně efektivním vstřebávání zátěže a provozních vibrací.

"Super-Tangenciální" konstrukce mlecí komory. Super-tangenciální mlecí komora je ideální pro objemné díly a odpad, kdy poskytuje dokonalé uchopení dílů. K dispozici je se dvěma statorovými noži.

Systém dvojitého střihu. Zajistí efektivně a současně s nízkou potřebou energie, efektivní mletí plastových materiálů s minimálním podílem prachu a nejdrobnějších částic.

Konstantní střižný kruh (Constant Cutting Circle, CCC). Garantuje pořád správnou vzdálenost mezi sítem a noži, což je jedním z nejdůležitějších faktorů, které určují vysokou kvalitu regranulátu i po vícenásobném přebroušení nožů.

Přednastavitelné nože. Minimalizuje prostoje při výměně nožů a umožňuje přesné nastavení rozestupu rotorových a statorových nožů rozhodující o vysoké kvalitě regranulátu.

Výklopná kompletní přední část mlecí komory. Umožňuje plný přístup k vnitřním dílům mlecí komory. Čištění a údržba s dokonalým přehledem a přístupem.

Robustní pohon pro velmi těžké aplikace. Garantuje dostatek síly pro zpracovávání u velkého zatížení při současně nízkých nákladech na elektrickou energii Může být rozšířen a opcionální setrvačník s frikční spojkou!

Otočné síto. Síto může být otočeno, poskytuje tak delší životnost a maximum houževnatosti.

Hlídání klidového stavu rotoru. Umožňuje bezpečné a snadné otevření mlýnu.

Mechanizmus elektrického otevírání násypky. Elektrický zvedák usnadňuje otevírání a zavírání násypky.

OPCE

Opce pro nejefektivnější řešení pro vaší výrobu. Klikněte pro více informací…

Plnící násypky pro všechny typy výroby. Přizpůsobená konstrukce násypky pro plnění pásovým dopravníkem, kontinuální odvíjení a podávání produktů extruze nebo odřezků nebo pro zpracování dlouhých trubek a profilů s ručním pleněním. Rapid navrhne konstrukci násypky přesně dle Vašeho individuálního přání.

Konstrukce mlecích komor. Pro materiál s vyšší tloušťkou stěny, stejně tak jako pro velké množství jiných menších dílů je ideální „tangenciální“ mlecí komora. Taková konfigurace obsahuje dva statorové nože, v případě, že nežádoucí další zvýšení hodinové kapacity může bát přidán jeden nebo další dva statorové nože.

Konstrukce mlecí komory s „před-střihem“ je doporučená pro velmi těžké zatížení mletím desek, profilů a silnostěnných materiálů atd. Materiál je stříhán „kousek po kousku“ bez přímého pádu do rotoru a tím tedy skokového zatížení mlýnu jako takového. Je použit běžný třílistý nebo pětilistý rotor v závislosti na výkonových požadavcích. Standardní 2 statorové nože mohou být doplněny o 3. přídavný. Standardní třílistý rotor je konstruován robustně s ohledem na možnost zpracovávání právě i materiálů se silnou tloušťkou stěny, opcionální pětilistý rotor zvyšuje v některých aplikacích kapacitu zpracovávaného množství.

Konfigurace rotorů. Standardní třílistý otevřený rotor je ideální v případě, že je vyžadován maximální úchop, např. při zpracování velkého množství velkoobjemových relativně lehkých dílů, jako jsou třeba kanystry a kontejnery.

Trámové vyztužené rotory jsou konstruovány pro celkově robustnější stavbu, která je vyžadována zpracováváním tužších materiálů. K dispozici jsou rotory se 3, 5 a 7 listy. Počet nožů je konfigurován přesně s ohledem na konkrétní aplikaci. Pro určité aplikace, např. pro recyklaci „koláčů“ při nájezdu extrudérů, je ideálním 7-listý segmentový RS rotor, protože zpracovává materiál „kousek po kousku“ a nedochází ke skokové zátěži!

Přídavné statorové nože jsou obvykle specifikovány v závislosti na konfiguraci podoby celé mlecí komory. Dva statorové nože jsou standardem ve všech typech mlýnu. Jeden a více statorových nožů mohou být přidány jako opce pro některé typy mlecí komory.

Pohon pro velmi těžké zatížení, rozšířená verze. S extra zvětšeným setrvačníkovým kolem, vč. spojení přes frikční spojku. Ochrana při náhlém zastavení rotoru, např. při přeplnění mlýnu na vstupu, frikční spojka umožní doběh velké hmoty rotoru a tím ochrání mlecí komoru i pohonné řemeny před poškozením.

Přídavné setrvačníkové kolo. Další setrvačníkové kolo zvyšuje sílu rotoru a točivý moment u aplikací, kde je to zapotřebí.

Přípravek pro nastavování nožů. Pro zkracování seřizovacích časů a zajištění předepsaných vzdáleností mezi rotorovými a statorovými noži, je hojně užíván ve výrobách, kde je zapotřebí garance vysoké kvality regranulátu při minimálních časech pro seřizování.

PowerTech paket. Otěruvzorné provedení pro abrazivní materiály poskytuje delší životnost opotřebitelných dílů.

Zvuková izolace. Mlýny Rapid mohou být vybaveny integrovanou zvukovou izolací, pokud je požadována. Sníží hladinu hluku, který je generován u všech typů mlýnů. V případě, že je v koncovém použití požadována extra nízká hladina hluku, je možné vybavit mlýn Rapid novým modulárním principem dodatečného odhlučnění MSS. Z jednotných stavebních modulů se rychle a flexibilně vystaví krycí box pro další utlumení hluku z provozu jinak již izolovaného mlýnu.

Kapacitní snímač. Jako ochrana před přeplněním sběrného zásobníku pomletým materiálem a možnému přehřátí mlýnu, je účelné instalování kapacitního snímače. Může být nastaven do několika funkčních hladin, od nejjednoduššího varovného signálu až po kontrolu a řízení celé výrobní buňky.

ROZMĚRY

Nákres s rozměry. Klikněte pro zobrazení…

MODEL MLÝNU 600-90 600-120 600-150
A 900 1200 1500
B 1960 2260 2560
C 3200 3500 3800