Effektiva recyclinglösningar

Film/kantremsor

In-line-malning av kantremsor

Med en Rapid 200-kvarn med standard valspaket tas kantremsorna om hand omedelbart vid extrusionslinen. Automatiskt och effektivt.

  • Ingen risk att remsorna hamnar på golvet tack vare vår unika inmatningsteknik som alltid håller remsorna sträckta.
  • Kompakt maskin med litet foot-print.
  • Inmatningshastigheten anpassas enkelt med ett vred på panelen.
  • Full kontroll och enkel inmatning vid start av nya remsor.

 

Maskiner i exemplet:
Rapid 200-36 med valsinmatning.

Rapid 400 60 Film

Malning av sträckfilm och kantremsor

Kvarnen, en Rapid 400 Serie, tar om hand såväl kantspill som defekta rullar och för materialet direkt tillbaka till extrusionsprocessen.

  • Kombinationsinmatning in/off-line.
  • Kantremsor blåses direkt till kvarnen i ett rörsystem som ansluts upptill på kvarnen.
  • Hela rullar monteras på ställ och filmen matas in med ett dragverk.

 

Maskiner i exemplet:
Rapid 400 Serie, okapslad med special kombiinmatning, valsinmatning framifrån, luftinmatning från top.