Dammseparering

Oavsett hur bra en kvarn är, kommer det alltid att uppstå en liten mängd damm och småpartiklar, speciellt om knivarna börjar bli slitna. Med ett effektivt och anpassat dammsepareringssystem undviks dessa problem. Vi erbjuder kompletta system för alla behov.

  • Vassa knivar är alltid bra för att minimera mängden damm.
  • Ett effektivt dammsepareringssystem filtrerar bort damm och finpartiklar och du får ett högkvalitativt granulat att föra tillbaka till din process.
  • Förutom ett bättre granulat blir även arbetsmiljön bättre.

 

Övertryckssystem

  • Rapid DS-50 upp till 250 kg/h
  • Rapid DS-400 upp till 500 kg/h
  • Rapid DS-800 upp till 1.000 kg/h

 

Undertryckssystem

  • NPDS 500 med kapacitet upp till 500 kg/h
  • NPDS 1500 med kapacitet upp till 1.500 kg/h
Dammseparering