Hållbarhet

Vår gröna historia

Att prioritera miljön har alltid fallit sig naturligt för oss. Vi lever som vi lär ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket vi har gjort i mer än åtta decennier. Att säkra och kontrollera klimatavtrycket som vår verksamhet och våra produkter gör, är helt enkelt en del av vårt DNA.

Vi tror att vi som företag måste föregå med gott exempel och vi tror att vår ekonomiska framgång är direkt kopplad till ansvar för hållbar utveckling. Det är därför vi ständigt utmanar och driver vår bransch framåt – med flest patent av alla organisationer inom vår verksamhet. För oss är det viktigt att certifiera och bevisa vårt arbete med ett minskat klimatavtryck med oberoende tredje parter – att inte ta några genvägar och ge oss tilltro till att vi fattar rätt beslut för våra kunder och vår värld.

Alla nyckelkomponenter tillverkas i vår fabrik i Bredaryd, Småland. Det ger oss en exklusiv möjlighet att sätta trovärdiga och transparenta hållbarhetsmål som blir en integrerad del av alla våra processer. Det innebär också att vi har kontroll över hela processen och kan ha högkvalitativa produkter, med certifiering enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

ISO 9001 2015 14001 2015

Minskad miljöpåverkan

Vår målsättning är att minska vår miljöpåverkan och vi arbetar ständigt med förbättringar inom området. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket innebär att vi följer gällande lagar och bestämmelser och arbetar systematiskt med att minska vår miljöpåverkan. Det innebär bland annat att vi redan i design- och utvecklingsstadiet jobbar mot att försöka minska mängden kemikalier som används, sänka vår energianvändning, effektivisera och minska mängden avfall m.m. Vår produktion regleras av både EU-bestämmelser och svensk lag vilket är en av de strängaste i världen. Numera kan vi även stolt presentera att våra produkter är tillverkade med ett oslagbart lågt "carbon footprint", vilket gör oss helt unika i branschen.

ISO 9001 2015 14001 2015

Hållbara produkter

Vi strävar alltid efter de allra bästa produktionsprocesserna och som ett led i detta är vi certifierade enligt IS0 9001:2015. Systematiskt arbete med att förbättra kvaliteten på våra produkter och vår verksamhet för att möta våra kunders behov är därmed en självklarhet för oss. Vår utveckling sker genom styrning av produktionen i alla avseenden, genom fungerande avvikelsehantering samt arbete med ständiga förbättringar. Samtliga medarbetare hos oss är kvalitetsmedvetna och förstår organisationens inriktning mot en förbättrad kvalitet.

Hand Shake (1)

Hållbara inköp

På samma sätt som vi övervakar och styr vår egen produktion, ställer vi krav på våra leverantörer. Vi strävar alltid efter hållbara och långsiktiga relationer och för att minska vår miljöpåverkan ytterligare väljer vi gärna leverantörer som befinner sig geografiskt nära. Därtill är det av vikt för oss att de artiklar som levereras till oss uppfyller de krav och bestämmelser vi har, vilka anges i vår inköpspolicy. Vi har bland annat krav på att barnarbete inte får förekomma i något led och att s.k. konfliktmineraler inte får ingå i någon av de produkter som levereras till oss.

Care (1)

Personal och hälsa

Medarbetarnas välbefinnande är av stor vikt i ett framgångsrikt och hållbart företag. Därför strävar vi mot en god arbetsmiljö baserad på samarbete, ansvar och öppenhet. Trakasserier och diskiminering pågrund av etnicitet, ursprung, kön, sexuell läggning, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening, civilstånd eller funktionshinder är något vi har nolltolerans mot. Vi satsar på kompetensutveckling för att utveckla och behålla våra medarbetare och värnar om att våra anställda alltid ska känna sig trygga, delaktiga och respekterade.